III WOJEWÓDZKI KONKURS NORWIDOWSKI

 

DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 

PATRONAT OBJĘLI: 

Arcybiskup MetropolitaLubelski Józef Życiński 

Marszałek Województwa Lubelskiego Edward Hunek

 

KOMITET HONOROWY: 

Prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz - Sojak - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Prof. dr hab. Józef Fert -Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Ks. Kanonik Ryszard Winiarski 

Tadeusz Tomasz Badach Poseł RP 

Andrzej Zieliński Lubelski Kurator Oświaty 

Arkadiusz Kwieciński Dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie

Piotr Jelonek Starosta Krasnostawski

Andrzej Jakubiec Burmistrz Miasta Krasnegostawu 

Janusz Korczyński Wójt Gminy Krasnystaw

 

ORGANIZATORAMI KONKURSU BYLI: 

II Liceum Ogólnokształcące im. C. Norwida w Krasnymstawie 

Starostwo Powiatowe wKrasnymstawie 

Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Chełmie

 

JURY: 

Pracownicy naukowi Zakładu Badań nad Twórczością Cypriana Norwida Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

PATRONAT MEDIALNY: 

Dziennik Wschodni 

Kurier Lubelski 

Tygodnik Chełmski 

KronikaTygodnia 

Telewizja Kablowa Krasnystaw 

Gość Niedzielny 

ZiemiaKrasnostawska

 

CELE KONKURSU:

1. Upowszechnienie wiedzy o C. Norwidzie - wybitnej jednostce polskiej kultury chrześcijańskiej XIX w. 

2. Stworzenie możliwości wymiany myśli na temat twórczości C. Norwida i aktualności jego spostrzeżeń w odniesieniu do charakteru chrześcijańskiego i narodowego Polaków, kondycji ludzkiej, losów życia... 

3. W181 rocznicę urodzin Cypriana Norwida inspirowanie do poszukiwań odpowiedzi na pytania: 

- kim był dla współczesnych? 

- kim jest dla potomnych?

 

ZAKRES TEMATYCZNY: 

1. Cyprian K. Norwid - artysta słowa (o twórczości literackiej i biografii) 

2. Cyprian K. Norwid - malarz i rzeźbiarz (przygotowanie prac plastycznych)

 

I ETAP - uczestnik konkursu wybierał tylko jedną z podanych kategorii. 

Warunkiem uczestnictwa w kategorii literackiej było nadesłanie pracy pisemnej na jeden z tematów:

1. Człowiek, chrześcijanin, Europejczyk, Polak w myśli Norwida. 

2. O cierpieniu,samotności i nadziei Norwida. 

3. Interpretacjai analiza wybranego wiersza Cypriana Norwida: 

- "Moja ojczyzna", 

- "Wielkość", 

- "Ciemność", 

- "Rozebrana". 

Warunkiem uczestnictwa w kategorii plastycznej było nadesłanie pracy plastycznej (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek) zainspirowanej dowolnie wybranym utworem C. K. Norwida. 

II ETAP -13 kwietnia2002 r.

Lista osób zakwalifikowanych do finału w kategorii plastycznej:

Imię i nazwisko

Szkoła

Opiekun

Bielecka Jagoda

II LO w Krasnymstawie

Joanna Kawęcka

Dobrowolska Ewelina

MDK w Krasnymstawie

Bronisława Żuk

Goral Agata

II LO w Krasnymstawie

Joanna Kawęcka

Korólczyk Justyna

MDK w Krasnymstawie

Bronisława Żuk

Malesa Małgorzata

Zespół Szkół w Kocku

Agnieszka Tracz

Mazurek Michał

MDK w Krasnymstawie

Bronisława Żuk

Mela Agata

Zespół Szkół w Bełżycach

Anna Wrońska

Paczos Marta

MDK w Biłgoraju

Irena Zając

Piekut Natalia

IX LO w Lublinie

Grażyna Puchala

Sawicz Anna

Zespół Szkół Ekonomicznych w Chełmie

Edyta Chudoba

Słotwiński Wojciech

II LO w Krasnymstawie

Joanna Kawęcka

Tokarska Magdalena

II LO w Lublinie

Katarzyna Jóźwik

 

Lista osób zakwalifikowanych do półfinału w kategorii literackiej:

  

Imię i nazwisko

Szkoła

Opiekun

Alitojć Marzena

II LO w Krasnymstawie

Ewa Magdziarz

Chomik Eliza

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr1  w Chełmie     

Jolanta Nadzieja

Gęba Karolina

II LO w Świdniku

Katarzyna Mądrachowska

Iwaniuk Elżbieta

LO w Międzyrzecu Podlaskim

Elżbieta Majczyna

Kawęcka Ewa

II LO w Krasnymstawie

Ewa Magdziarz

Kitka Anna

I LO  w Krasnymstawie

Eliza Nesteruk

Kordula Anna

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Milanowie

Marianna Wojtal

Kowal Maria

Zespół Szkół Budowlanych II LO w Biłgoraju

Izabela Łukasz

Łukasik Jarosław

LO w Łukowie

Stefania Oleszkiewicz

Makarewicz Dominika

II LO w Białej Podlaskiej

Ewa Michońska

Marzec Magdalena

LO w Biłgoraju

Jolanta Rycyk

Pasik Agnieszka

I LO w Krasnymstawie

Eliza Nesteruk

Rachańczyk Anna Maria

IX LO w Lublinie

Grażyna Puchala

Saluk Andrzej

LO w Grabowcu

Krystyna Zienkiewicz

Siwiela Iwona

III LO przy Zespole Szkół Nr 3 w Kraśniku

Izabela Mazur

Smoktunowicz Natalia

II LO w Białej Podlaskiej

Ewa Michońska

Skibicki Mariusz

Zespół Szkół Budowlanych II LO w Biłgoraju

Izabela Łukasz

Surdel Iwona

Zespół Szkół Ekonomicznych i III LO w Chełmie

Edyta Chudoba

Szałkowska Magdalena

LO w Międzyrzecu Podlaskim

Elżbieta Majczyna

Szwed Paweł

LO w Radzyniu Podlaskim

Renata Kwasek

Świdroń Sylwia

Zespół Szkół Ekonomicznych i III LO w Chełmie

Edyta Chudoba

Tarnogórska Renata

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Świdniku

Renata Gierszon

Zykubek Katarzyna

LO w Rykach

Małgorzata Łuszkiewicz

 

PÓŁFINAŁ I FINAŁ W KATEGORII LITERACKIEJ I PLASTYCZNEJ

W półfinale kategorii literackiej uczestnicy konkursu przystąpili do testu sprawdzającego wiedzę z zakresu życia i twórczości Norwida.

 

DO FINAŁU W OBU KATEGORIACH ZAKWALIFIKOWAŁO SIĘ PO 6 OSÓB.

 

Finał w kategorii literackiej składał się z dwóch części:

W części pierwszej finału uczestnicy udzieli odpowiedzi ustnej na wylosowany zestaw pytań: 

- pytanie I dotyczyło życia Cypriana Norwida, 

- pytanie II dotyczyło twórczości Cypriana Norwida, 

- pytanie III odnosiło się do bibliografii podanej w regulaminie konkursu. 

W części drugiej finaliści recytowali wybrany tekst Norwida. 

Finał kategorii plastycznej obejmował rozmowę z komisją konkursową na temat wybranego utworu i własnej pracy.

W konkursie wzięli udział uczniowieze szkół średnich z Białej Podlaskiej, Biłgoraja, Międzyrzeca Podlaskiego, Chełma, Lublina, Świdnika, Łukowa, Milanowa, Grabowca, Kraśnika, Ryk, Radzynia Podlaskiego, Bełżyc, Kocka oraz Krasnegostawu.

Wśród zaproszonych gości byli:poseł RPZbigniew Janowski, poseł RP Tadeusz Badach, poseł RP Henryk Lewczuk, członek Zarządu Wojewódzkiego Janusz Szpak, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Leszek Kraczkowski, wizytator Kuratorium Oświaty Dorota Cieślik oraz starosta krasnostawski Piotr Jelonek.

W części finałowej młodzież, ich opiekunowie oraz zaproszeni goście wysłuchali referatu poświęconego Norwidowi, wygłoszonego przez dr Włodzimierza Torunia z KUL i obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez młodzież naszej szkoły pod kierunkiem p. A. Jarosz. Prezentowany montaż poetycko - muzyczny ukazał wieloznaczność słowa miłość. Miłość do narzeczonej, męża, przyjaciela, bliźnich, a także Ojczyzny, domu i Boga. W części artystycznej wykorzystano m.in. wiersze naszego katechety ks. R. Winiarskiego. Całość dopełniała nastrojowa scenografia i wieczorowe stroje artystów.

 

LAUREACI KONKURSU:

KATEGORII LITERACKIEJ:

1. Magdalena Marzec - LO w Biłgoraju,

2. Marzena Alitojć - II LO im. C. Norwida w Krasnymstawie,

3. Jarosław Łukasik - LO w Łukowie,

4. Ewa Kawęcka - II LO im. C.Norwida w Krasnymstawie,

5. Anna Maria Rachańczyk - IX LO w Lublinie

6. Anna Kitka - I LO im. WŁ.Jagiełły w Krasnymstawie.

 

KATEGORII PLASTYCZNEJ:

1. Wojciech Słotwiński - II LO im. C. Norwida w Krasnymstawie,

2. Michał Mazurek - I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie,

3. Małgorzata Malesa - Zespół Szkół w Kocku.

 

Nagrodą główną w obu kategoriach jest tygodniowa wycieczka do Paryża ufundowana przez Biuro Turystyczne Orient Turist.

Pozostali laureaci jako nagrody otrzymali : rowery górskie, aparaty fotograficzne, walkmany, plecaki, płaszcze, kurtki, albumy książkowe oraz encyklopedie.

 

III KONKURS NORWIDOWSKI SPONSOROWALI:

 • Biuro Turystyczne Orient Turist z Lublina,
 • Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie,
 • Urząd Marszałkowski,
 • Zarząd Miasta Krasnegostawu,
 • Urząd Gminy Krasnystaw,
 • Kuratorium Oświaty w Lublinie,
 • Firma Coratex,
 • Zarząd Stowarzyszenia Kupców Krasnostawskich,
 • Poseł Zbigniew Janowski,
 • Poseł Henryk Lewczuk,
 • Poseł Tadeusz Badach,
 • Poseł Jan Byra,
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM , KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO UŚWIETNIENIA III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU NORWIDOWSKIEGO