Lc8eMHRl
Przedłużamy termin zgłoszeń i przesyłania prac na XIII Ogólnopolski Konkurs Norwidowski do 15 maja 2019 r.  
Serdecznie pozdrawiamy. 
Organizatorzy