Na początku listopada br. II LO im. C. K. Norwida uczestniczyło w międzynarodowym seminarium ‘Let me tell you how to tell the story’, którego celem było przybliżenie młodzieży metody lekcji ‘żywej historii’.
34

W dniach 25 października do 2 listopada br. uczennice II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie z klasy III A: Adrianna Ścibor, Julia Dolak i Dominika Poznańska oraz z klasy III B Weronika Proskura wraz z liderką grupy Ewą Łubińską, uczestniczyły w wymianie młodzieży wmalowniczej górskiej miejscowości Busteni w Rumunii.

Dzięki współpracy II LO im. C.K. Norwida w Krasnymstawie ze Stowarzyszeniem Heureka Generator z Zamościa uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wezmą udział w międzynarodowych projektach Erasmus+.

We wrześniu 2018 roku grupa polska, która uczestniczyła w projekcie "Elsewhere - exploring narratives of forced displacements and deportations of the '40s.", przygotowała wystawę oraz prezentację multimedialną dotyczącą swojego w nim udziału.
a1

5  września II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie gościło uczestników wymiany polsko-ukraińskiej w ramach projektu "Let's debate". W pierwszej części spotkania goście opowiedzieli nam o założeniach projektu oraz zapoznali nas z ideą debaty oksfordzkiej.

Od 25 lipca do 3 sierpnia br. uczniowie i absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie uczestniczyli w wymianie młodzieży w stolicy Węgier, Budapeszcie.

Agnieszka Warchocka, Aleksandra Wołyniak, Ilona Kalamon, Karolina Gaweł i Filip Huba wraz z liderem grupy, Ewą Łubińską brali udział w projekcie pt.” Elsewhere - exploring the narratives of forced displacements and deportations of the ‘40” przygotowanym przez węgierskie stowarzyszenie Co-Efficient we współpracy z polskim partnerem, Stowarzyszeniem Heureka Generator z Zamościa.


W dniach 28 lipca – 4 sierpnia 2018 r. uczniowie II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie po raz kolejny uczestniczyli w międzynarodowej wymianie młodzieży. Dominika Poznańska i Jakub Mazurek (klasa II A), Weronika Nożyńska i Weronika Gumieniak (klasa II B) oraz wolontariuszka stowarzyszenia HEureka Generator - Aleksandra Chudek uczestniczyli wraz z młodzieżą z Litwy, Łotwy, Estonii oraz Niemiec w projekcie "Engadget" na Łotwie w miejscowości Slampe.

Trwają przygotowania uczniów II LO do kolejnego międzynarodowego projektu „Engadget” na Łotwie w ramach programu Erasmus+, w którym weźmie udział 30 młodych ludzi z pięciu krajów (Niemcy, Litwa, Łotwa, Polska i Estonia). 8-dniowy projekt, który rozpocznie się już 28 lipca poświęcony rozwiązywaniu problemów społecznych poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych. W projekcie będzie uczestniczyło między innymi czworo uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie: Weronika Nożyńska, Weronika Gumieniak, Dominika Poznańska i Jakub Mazurek.

W dniu 16 czerwca 2018 roku odbyło się spotkanie przygotowawcze grupy polskiej planującej udział w projekcie Erasmus+ pt. ’Elsewhere - Exploring narratives of forced displacements and deportations of the ‘40s’. Wyjazd planowany jest 25 lipca br. Projekt, prowadzony w języku angielskim, potrwa do 3 sierpnia 2018 r. i odbędzie się w Budapeszcie. Organizatorem projektu jest węgierska organizacja Co-Efficient, a polskie stowarzyszenie HEureka Generator z Zamościa jest jego polskim partnerem.

W niewielkiej cypryjskiej miejscowości Agros położonej w górach Troodos 36 młodych ludzi z Polski, Cypru, Portugalii, Hiszpanii, Węgier i Estonii spotkało się żeby debatować i dzielić się wiedzą na temat ochrony środowiska. Pięcioosobowa grupa uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie: Wiktoria Suszek i Martyna Nowosad z kl. II A, Weronika Nożyńska, Łukasz Czerniak i Filip Huba z kl. II B, pod opieką nauczyciela języka angielskiego pana Leszka Klucha reprezentowała Stowarzyszenie HEureka Generator, z którym współpracuje nasza szkoła.

Wizyta przygotowawcza przed wymianą młodzieży na Cyprze w ramach międzynarodowego projektu „Live It, Care It, Share It” została zakończona. Spotkanie liderów grup wraz z przedstawicielami młodzieży, która ma uczestniczyć w projekcie miało miejsce w cypryjskiej miejscowości Kakopetria.

W dniach 19 - 29 marca uczennice klasy I b, Wiktoria Malinowska i Wiktoria Mazurek uczestniczyły w wymianie młodzieży, która miała miejsce na Węgrzech w pięknym górskim ośrodku wypoczynkowym Matra Sasto. Organizatorem projektu była węgierska organizacja Co-efficient z Budpesztu. Polskim partnerem projektu było Stowarzyszenie HEureka Generator, z którym współpracuje nasza szkoła.

Trwają przygotowania uczniów II LO do kolejnego międzynarodowego projektu w ramach programu Erasmus+, w którym weźmie udział 30 młodych ludzi z sześciu krajów (Rumunia, Czechy, Węgry, Polska, Cypr i Grecja). 10-dniowy projekt, który rozpocznie się już 19 marca poświęcony jest aktywnemu uczestnictwu młodzieży jako obywateli Europy oraz sztuce ulicznej jako kanałowi komunikacji.

Zakończył się kolejny międzynarodowy projekt w ramach programu Erasmus+. Tematem projektu „ADD, TAG, PROTECT, RESPECT”, który tym razem miał miejsce w malowniczym górskim mieście Busteni w Rumunii, była cyberprzemoc i zagrożenia płynące z nieodpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych. II Liceum im. C. K. Norwida reprezentowali: Weronika Gumieniak, Aleksandra Domańska z klasy II B, Karolina Hejduk z klasy III A, Mateusz Paradowski z klasy III C wraz z opiekunem panią Anetą Karczmarek.

W piątek 2 marca grupa uczniów, która w listopadzie brała udział w wymianie młodzieży w ramach programu Erasmus+ w Czechach, przygotowała debatę, w której uczestniczyli uczniowie klas trzecich.

03

Grupa uczniów z II LO im. C. K. Norwida wraz z panią wicedyrektor Anetą Karczmarek właśnie teraz uczestniczy w wymianie młodzieży w malowniczym górskim mieście Busteni w Rumunii. Nasi uczniowie reprezentują Polskę na projekcie „Add, Tag, Connect, Protect”, który jest w całości finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.

Uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie od 1 do 10 lutego wzięli udział w międzynarodowym projekcie w Motyczu Leśnym w ramach europejskiego programu Erasmus+. Razem z młodzieżą z Czech, Rumunii, Cypru i Węgier uczestnicząc w projekcie „Chodź opowiem Ci historię – szept zesłańców” nie tylko ćwiczyli swoje umiejętności w zakresie znajomości języka angielskiego czy poznawali kulturę i zwyczaje uczestników z innych krajów, ale przede wszystkim przygotowywali się do przeprowadzenia wywiadów z zesłańcami na Sybir.

Pod koniec ferii zimowych (8 lutego) do II Liceum Ogólnokształcącego im C. K. Norwida w Krasnymstawie zawitała grupa trzydziestu młodych ludzi z Czech, Słowacji, Rumunii, Cypru, Węgier oraz Polski, którzy uczestniczyli w europejskim projekcie historycznym „Chodź opowiem Ci historię – szept zesłańców”. Do projektu włączyli się również nauczyciele języka angielskiego naszej szkoły, którzy pełnili funkcję tłumaczy podczas wywiadów z osobami zesłanymi na  Syberię w czasie II wojny światowej.

W dniach 20 - 21 stycznia nauczyciele II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie uczestniczyli w wyjątkowych warsztatach edukacyjnych, które odbyły się w Motyczu Leśnym.
03

Międzynarodowe wymiany młodzieżowe w ramach europejskiego programu Erasmus+, zapoczątkowane w naszym regionie przez II Liceum Ogólnokształcące im C. K. Norwida w Krasnymstawie, zaczynają cieszyć się coraz większą popularnością. Jest to przede wszystkim możliwość poprawy znajomości języka angielskiego podczas nawiązywania nowych znajomości z uczestnikami z innych krajów. Głównym tematem jednak zawsze są ważne zagadnienia dla młodych ludzi, którymi chcą się podzielić z pozostałymi uczestnikami.

Od 1 do 10 grudnia 2017 r. uczniowie klas trzecich z II Liceum im. C. K. Norwida w Krasnymstawie (Mateusz Paradowski, Kacper Kleban, Zuzanna Skiba, Katarzyna Kurek i Karolina Hejduk), wzięli udział w europejskim projekcie „My, przedsiębiorcy” w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor ‘Młodzież’.