Finał VII edycji Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego “My jednak czytamy” odbył się 3 marca 2023 r. w nowej, zmodernizowanej sali gimnastycznej II LO.
Pani dyrektor Anna Antyga serdecznie powitała uczestników - uczniów klas siódmych i ósmych przybyłych z Krasnegostawu, Jaślikowa, Orłowa Drewnianego, Tarzymiech i Siennicy Różanej oraz ich opiekunów.
Podkreśliła, że czytanie jest we współczesnym świecie wielką wartością pozwalającą szczególnie młodym ludziom na kontakt z dorobkiem intelektualnym i bogactwem duchowym innych ludzi, ale także z możliwością pełnego i świadomego przeżywania swojego życia. Pani dyrektor podziękowała nauczycielom, rodzicom i opiekunom za wspieranie podopiecznych i motywowanie ich do czytania.
Gościliśmy także panią Martę Fyk – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaślikowie, która zabierając głos, pogratulowała młodzieży pasji czytania.
Czym jest dla nas pokój?
Pokój to coś więcej niż brak konfliktów, więcej niż poprawne stosunki między sąsiadami. To także więcej niż brak konfliktu zbrojnego i przemocy.
Czyż pokojem nie jest stworzenie bezpiecznego świata, w którym mogą dorastać szczęśliwe i uśmiechnięte dzieci? Czy nie jest to świat gwarantujący spokój i stabilizację starszym ludziom? Czy nie jest to sytuacja, w której ludzie mogą bezpiecznie pójść do pracy i uczciwie zarabiać na własne utrzymanie?
Edukacja na rzecz pokoju zaczyna się w środowisku rodzinnym i obejmuje także szkołę. Możemy uczyć się przezwyciężać konflikty emocjonalne i społeczne. Człowiek powinien rozwiązywać konflikty bez używania jakiejkolwiek przemocy - czy to słownej, czy fizycznej. Tegorocznym obchodom Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych przewodziło hasło: “Czytanie dla pokoju”.

II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie po raz kolejny zakwalifikowało się do projektu "Upoluj swoją książkę". Uczniowie uzyskają darmowy dostęp do 18 książkowych bestsellerów w formie e-booka i audiobooka. W tym roku wydarzenie przebiega pod hasłem: JEST TREŚĆ? JEST FORMA! 
Akcja rozpocznie się 2 listopada i potrwa do 30 listopada.