Biblioteka II LO powiększyła swój księgozbiór o ponad 700 wspaniałych książek. Są to publikacje z literatury pięknej (wiele z nagrodą literacką) oraz najnowsza beletrystyka – zgłaszane przez uczniów, nauczycieli i rodziców w ankietach.

Dzięki Waszym propozycjom, książki te są bardzo zróżnicowane, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wśród nowości są pozycje, dzięki którym będziecie wiedzieć: jak efektywnie się uczyć, jak zarządzać swoim czasem, jak rozwijać kreatywność oraz poznacie techniki samorozwoju.

Zakupione książki są efektem naszego uczestnictwa w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3. Otrzymaliśmy dotację celową Wojewody Lubelskiego.