19 marca uczniowie klas humanistycznych (I A, II A, III A), wraz z Panią Dyrektor Anną Antygą i Paniami polonistkami, wzięli udział w spotkaniu autorskim z Panem Mirosławem Leszkiem Iwańczykiem - poetą, polonistą, historykiem działającym na terenie powiatu krasnostawskiego. W czasie spotkania, które odbyło się w czytelni II LO, zaprezentowana została nam publikacja pt. „Oblicza miłości – utwory wierszem i prozą”, której autorem jest Pan Iwańczyk.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza - to esej historycznoliteracki o pięknie miłości w literaturze i sztuce na przestrzeni epok, inspirowany miłosną twórczością wybitnych pisarzy. Druga część zawiera analizę utworów literatury światowej oraz utwory Pana Iwańczyka pisane wierszem i prozą o wielu obliczach miłości (macierzyńskiej, do literatury, sztuki, przyrody...). Ilustracje do książki zostały wykonane przez Panią Anetę Śliwińską, która na koniec spotkania zaśpiewała nam "Kiedy przypłynie perłowa łódź" z repertuaru Antoniny Krzysztoń. Jednym z utworów Pana Iwańczyka, który mi się spodobał, jest wiersz "Tęsknota i cierpienie", inspirowany "Cierpieniami młodego Wertera" Goethego. Oto jego fragment:
"Odjeżdżam dzisiaj w obce kraje i nie wiem, czy miłość, niczym świece, już całkiem we mnie wygasła..."
Ciekawym utworem jest również "Miasto zakochanych" – wiersz o miłości do małej ojczyzny, nawiązujący do Krasnegostawu:
"Ukochane krasnostawskie pejzaże mojego miasta płyną w mojej duszy…"
Zachęcam do czytania książki „Oblicza miłości – utwory wierszem i prozą”, zakupionej do biblioteki szkolnej.
Dziękujemy Panu Mirosławowi Iwańczykowi za kolejne spotkanie autorskie!
Tekst: Kamil Cegłowski, kl.  III A
Zdjęcia: Ewa Żelazko