Poniedziałek:   8.00  - 13.30
Wtorek:            8.00  -  13.30
Czwartek :       8.00  -  14.00
Piątek :             8.00  - 13.30

Sala 9 b (nad salą gimnastyczną)