Wiersze Norwida czytają nieliczni, tylko ci, którzy szukają prawdy i nie boją się trudu odkrywania sensów głęboko ukrytych. Norwid sam o sobie mówił, że pisze „ciemne wiersze, żeby widzieć gwiazdy”, a uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie chcą je oglądać razem z poetą.
Jak co roku społeczność II LO spotkała się 24 września 2018 roku, aby uczcić urodziny swojego patrona C. K. Norwida, który 197 lat temu przyszedł na świat w szlacheckim majątku we wsi Laskowo-Głuchy. Tego dnia obchodzimy Dzień Patrona Szkoły, udowadniając, że wciąż są tacy, którzy czytają Norwida.
16

Uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli we mszy świętej w kościele Trójcy Przenajświętszej, gdzie homilię wygłosił ks. Roman Skowron. Część oficjalna rozpoczęła się od wysłuchania utworu C. K. Norwida pt. „Modlitwa” w wykonaniu Katarzyny Wójcik z klasy III b, oraz wiersza „Tymczasem” w interpretacji Wiktorii Siembigi z kl. I a.
W dalszej części uroczystości głos zabrała pani dyrektor Anna Antyga, która powitała gości: pana Sławomira Kamińskiego Naczelnika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, pana Wojciecha Hryniewicza Sekretarza Starostwa Powiatowego, księdza dziekana Romana Skowrona proboszcza parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie, a także nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów. W swoim wystąpieniu pani Dyrektor podkreśliła, że myśli Cypriana Kamila Norwida są aktualne do dziś, inspirują do działania, budzą refleksje i zadumę. Pomagają w kształtowaniu sumienia, uczeniu odpowiedzialności, dokonywaniu właściwych wyborów. „Nasz patron pomaga nam nie tylko w wychowaniu, kształtowaniu postaw, ale także ogromnym stopniu wpływa na wizerunek szkoły w środowisku lokalnym, w województwie, a nawet w kraju. Świadczy o tym współpraca z uczelniami i szkołami noszącymi imię naszego Patrona, organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego oraz Nagroda Patrona Szkoły, o którą co roku ubiegają się nasi absolwenci”. Pani Anna Antyga podkreśliła rolę wartości wyznawanych przez Poetę, a są nimi prawda, czynienie dobra, poświęcenie się dla drugiego człowieka, pochwała życia i odrzucenie kultu pieniądza.
Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału Oświaty pan Sławomir Kamiński, który zwrócił uwagę jak ważną rolę pełnił patron II LO w kształtowaniu postaw patriotycznych. Ojczyzna dla C. K. Norwida to kraj idealny, dobry i piękny.
Tradycją naszej szkoły jest przyjęcie w tym dniu uczniów klas I w poczet społeczności szkolnej, czego wyrazem jest ślubowanie przedstawicieli uczniów na sztandar szkoły. Ślubowanie poprowadziła pani dyrektor Anna Antyga. W imieniu klas pierwszych ślubowanie złożyli uczniowie: Piotr Burak, Emilia Kasperek i Martyna Spyra z kl. I a oraz Dominika Jakubowska, Patrycja Steć i Jakub Śleboda z kl. I b.
Dzień Patrona jest okazją do przypomnienia wspaniałego dorobku tego wielkiego Polaka. W części artystycznej młodzież i wszyscy uczestnicy uroczystości mogli wysłuchać wierszy C. K. Norwida w wykonaniu: Wiktora Mazura, Weroniki Gumieniak, Rity Kulczyńskiej, Magdaleny Janowskiej, Katarzyny Wójcik i Wiktorii Siembigi.
W Dniu Patrona przeprowadzono wybory do  amorządu Uczniowskiego. Pan Marek Nowosadzki opiekun SU, przedstawił wyniki głosowania. Najwięcej głosów otrzymali: Filip Rybczyński, Wiktoria Drygasiewicz, Zofia Kędra, Wiktoria Mazurek, Karolina Szydłowska, Kacper Franc, Martyna Spyra, Kacper Chwaszcz i Dominika Jakubowska.
W dalszej części uroczystości odbyły się otrzęsiny klas I prowadzone przez Ritę Kulczyńską w następujących konkurencjach: plastycznej, sportowej i muzycznej. Jury w składzie: Wiktoria Drygasiewicz, Zuzanna Pitucha i Katarzyna Wójcik ogłosiło zwycięstwo klasy I a. We wszystkich konkurencjach brały udział wychowawczynie: pani Ewa Magdziarz i pani Renata Czerniak.
Na zakończenie uroczystości pani Dyrektor podziękowała pani Bożenie Szafran-Ogonowskiej za przygotowanie części artystycznej, pani Joannie Szufnarze za wykonanie dekoracji oraz wszystkim wykonawcom i organizatorom tego święta. Dzień Patrona Szkoły poprowadzili Filip Rybczyński i Karolina Szydłowska z klasy II a.
Tekst: Bożena Szafran-Ogonowska
Zdjęcia: Ewa Żelazko