Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) w Warszawie w ramach działalności badawczo – naukowej od wielu lat prowadzi badania w dziedzinie informatyki społecznej w ramach międzynarodowych i krajowych projektów oraz różnego rodzaju programów. Badania prowadzone są w wielu państwach europejskich, także w Polsce. Przedstawiciele Akademii odwiedzili nasze miasto i prowadzili rozmowy dotyczące współpracy z krasnostawskimi organizacjami skupiającymi osoby w wieku powyżej 65 roku życia: Radą Seniorów i Uniwersytetem III Wieku. Do realizacji pierwszego projektu zaangażowali się uczniowie II LO, którzy wraz z koordynatorem projektu w naszym mieście panią Joanną Szufnarą zorganizowali dwa spotkania dla jedenastu aktywnych seniorów.
01

Uczestnicy projektu prowadzili rozmowy z pracownikami PJATK oraz wypełniali ankiety dotyczące aktywności seniorów, nawiązywania przez nich kontaktów, przyjaźni dawniej i dziś. Spotkania, które miały miejsce w II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie, są początkiem współpracy pomiędzy Polsko – Japońską Akademią Technik Komputerowych, krasnostawskimi seniorami a młodzieżą. Efekty projektu będą polegały na wzmocnieniu relacji międzypokoleniowych, wymianie doświadczeń oraz wspieraniu inicjatyw seniorów przez młodych ludzi. Korzystając z okazji, pracownicy naukowi PJATK przeprowadzili lekcję w klasie II A o profilu humanistycznym, podczas której zaprezentowali ofertę edukacyjną swojej uczelni.