Warsztaty dla nauczycieli i uczniów „Wędrujący Filmoznawca Filmoteki Szkolnej – o filmie w szkole”, które odbyły się 9 listopada 2017 r. w II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie, prowadził dr Karol Jachymek z Uniwersytetu SWPS. Zajęcia zostały zorganizowane przez lokalną liderkę Filmoteki Szkolnej Ewę Magdziarz w ramach programu Filmoteka Szkolna realizowanego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
a16

W Pracowni Filmoteki Szkolnej z filmoznawcą spotkali się uczniowie ze szkół krasnostawskich: ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, II LO oraz ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej i Szkoły Podstawowej w Orłowie Drewnianym a także nauczyciele: p. Grażyna Wojtyna, p. Bożena Mitura, p. Małgorzata Pomijan, p. Agnieszka Suszek i p. Teresa Berbeć. Warsztaty zostały zorganizowane w celu popularyzowania Filmoteki Szkolnej oraz edukacji filmowej w szkołach. Na początku spotkania uczestnicy wypowiadali się na temat ulubionych filmów, natomiast Wędrujący Filmoznawca Filmoteki Szkolnej przypomniał podstawowe pojęcia związane z analizą i interpretacją filmów, tj. plan filmowy, kadr, ujęcie, scena, sekwencja, montaż. Następnie odbyły się ćwiczenia m. in. w rozpoznawaniu filmowych środków stylistycznych na podstawie materiałów przygotowanych przez dra Karola Jachymka. Kolejny punkt warsztatów to rozmowa o filmografii Andrzeja Wajdy oraz interpretacja wybranych scen filmowych z „Człowieka z marmuru”. Uczestnicy interpretowali tytuł filmu, wskazywali środki służące charakterystyce bohaterów i czasów, w których rozgrywała się akcja filmu, wskazywali przykłady języka ezopowego i nawiązania intertekstualne. Filmografia Wajdy (m. in. „Brzezina”, „Wesele”, „Tatarak” czy „Powidoki”) posłużyła także do dyskusji na temat związków filmu z literaturą, malarstwem i innymi dziedzinami sztuki. Na podstawie „Człowieka z marmuru” omawiano przykłady architektury, malarstwa czy rzeźby. Podsumowując dyskusję na temat filmów Wajdy, wskazano wiele sensów dodatkowych i uniwersalnych motywów, tj. totalitaryzm, historia, władza, zniewolenie, manipulacja czy rola mediów. Podkreślano nowoczesność w sposobie realizacji i wykorzystania różnorodnych technik filmowych przez Andrzeja Wajdę. Na zakończenie warsztatów uczestnicy obejrzeli „Krótką historię jednej tablicy” Feliksa Falka i wskazywali na niezwykły sposób ukazania historii naszego kraju od 1980 do 2005 r. w pięciominutowym filmie. Rozpoznawali także znaczenia symboliczne i metaforyczne, dyskutując na temat przemijania ideałów i konieczności uczenia się historii, także tej najnowszej, m. in. na podstawie filmów Andrzeja Wajdy czy Feliksa Falka, które znajdują się w zasobach Filmoteki Szkolnej.

Zdjęcia: Ewa Żelazko, Ewa Magdziarz, Kinga Żelisko
Kamera i montaż: Klaudia Chęć
https://www.youtube.com/watch?v=MO69e0eKeWs&feature=youtu.be

Ewa Magdziarz
opiekun MDKF „Iluzjon”
lokalny lider Filmoteki Szkolnej