21 czerwca 2024 r. uczniowie i nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie uroczyście zakończyli rok szkolny 2023/2024. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: pan Mariusz Frąc – członek Zarządu Powiatu Krasnostawskiego, ks. dziekan Roman Skowron – proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie, pani Bożena Dąbrowska – przewodnicząca Rady Rodziców oraz rodzice uczniów, którzy osiągnęli w minionym roku szkolnym wysoką średnią ocen.


Dyrektor szkoły pani Anna Antyga serdecznie powitała wszystkich zebranych, a następnie podsumowała rok szkolny 2023/2024, wyróżniła uczniów osiągających sukcesy w konkursach przedmiotowych, w sporcie oraz tych, którzy wykazali się dużą aktywnością na rzecz szkoły i społeczności lokalnej. Pani dyrektor podziękowała za wspieranie działań szkoły organowi prowadzącemu, rodzicom oraz nauczycielom.
Podczas uroczystości głos zabrał pan Mariusz Frąc – członek Zarządu Powiatu Krasnostawskiego – który jako przedstawiciel organu prowadzącego szkołę odczytał list okolicznościowy podpisany przez Starostę Krasnostawskiego pana Janusza Szpaka, a także pogratulował szkole i uczniom sukcesów oraz osiągnięć edukacyjnych w mijającym roku szkolnym. Pan Mariusz Frąc wręczył stypendia oraz nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie oraz przekazał serdeczne pozdrowienia od wicestarosty krasnostawskiego pana Marka Nowosadzkiego.
Stypendia Starosty Krasnostawskiego otrzymali: Dominika Swatowska - kl.  IC śr. ocen 5,44, Natalia Knap -  kl. III B śr. ocen 5,33, Jakub Pitucha -  kl. III B śr. ocen  5,27, Aneta Żdżyłowska - kl. III A śr. ocen 5,21,  Kamil Cegłowski - kl. III A śr. ocen 5,21, Damian Drobek  - kl. III B śr. ocen 5,2, Amelia Kluch - kl. II A śr. ocen 5,0.

Nagrody ufundowane przez powiat otrzymali: Klasa 1a – Dominika Swatowska, Klasa 1b – Adrian Koprucha, Klasa 1c – Martyna Micewicz, Klasa 2a – Amelia Kluch, Klasa 2c – Aleksandra Kalman, Klasa 3a – Aneta Żdżyłowska, Kasa 3a  - Kamil Cegłowski, Klasa 3b – Natalia Knap, Klasa 3c – Amelia Czarnecka,

Podczas  uroczystości wręczono świadectwa z wyróżnieniem uczniom, których średnia ocen wynosiła co najmniej 4,75. W minionym roku szkolnym byli to następujący uczniowie: Dominika Swatowska, Amelia Grygiel, Adrian Koprucha, Martyna Micewicz, Amelia Kluch, Aleksandra Kalman, Aneta Zdżyłowska, Kamil Cegłowski, Natalia Knap, Jakub Pitucha, Damian Drobek oraz Amelia Czarnecka

Uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce i konkursach, wyróżniający się aktywnością społeczną i wysoką frekwencją, otrzymali nagrody książkowe, które wręczyli im wychowawcy klas wraz z panią dyrektor. Rodzice uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie zostali wyróżnieni listami gratulacyjnymi, Dyplomy za osiągnięcia sportowe wręczyli pani Joanna Szufnara i pan Bartłomiej Czajka, natomiast uczniowie zaangażowani w pracę MDKF „Iluzjon” otrzymali nagrody oraz dyplomy od pani Ewy Magdziarz.
Uroczystość urozmaiciły występy uczniów utalentowanych muzycznie: Aleksandry Kozyrskiej z klasy IIA, Martyny Basińskiej z klasy IB oraz Anny Madei z klasy IC.   

Uczniowie złożyli podziękowania dyrekcji, organowi prowadzącemu, nauczycielom, wychowawcom oraz rodzicom za trud oraz wspieranie młodzieży podczas całego roku szkolnego. Wyrazem wdzięczności były kwiaty.

W uroczystości wzięli udział Kinga Podgórska, Wiktor Kalisz (prowadzący) oraz Martyna Basińska,  Aleksandra Kozyrska, Anna Madeja, Emilia Czaban, Martyna Chodorowska, Kamil Cegłowski, oraz Jakub Wojewoda. Obsługa techniczna uroczystości: Paweł Kapuśniak oraz Aleks Hymol. Uroczystość przygotowała pani Aneta Karczmarek, pani Ewa Łubińska, pan Bartłomiej Czajka, oraz pani Joanna Szufnara (dekoracje).