13 czerwca 2024 r. uczniowie klasy II C uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Lublina na Wydział Chemii UMCS. Uczniowie klasy o profilu psychologiczno – pedagogicznym wraz młodszymi kolegami i koleżankami ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie wzięli udział w warsztatach chemicznych prowadzonych przez pracowników naukowych katedry analityki chemicznej. Zajęcia poprzedził interesujący wykład wprowadzający na temat metod miareczkowania i twardości wody przedstawiony przez panią profesor Jolantę Nieszporek. Następnie uczestnicy projektu wykonali oznaczenie twardości wody w różnych próbach naturalnych (wody kranowej, mineralnej, źródlanej). Przeprowadzone analizy były okazją do poznania zasad pracy laboratoryjnej oraz podstaw miareczkowania. W ramach warsztatów uczniowie zapoznali się z różnymi rodzajami twardości wody, sposobami jej usuwania oraz przeprowadzili praktyczne jej określanie metodą miareczkowania.
Wyjazd zorganizowały panie Małgorzata Świech i Iwona Karpińska.