a06
Na zdjęciu od prawej: Burak Piotr - 2 a - przewodniczący, Dąbrowski Bartłomiej - 2 b - zastępca, Franc Kacper - 2 a - zastępca
a04
Ciepłowski Jakub - 1 b - sekretarz/protokolant
a03
Kasperek Emilia - 2 a - skarbnik
a01
Sekcja promocji: Raczkowski Mikołaj - 1 b, Steć Patrycja - 2 b, Jakubowska Dominika - 2 b, Sadowski Kacper – 1 c
a02
Sekcja dekoracyjna: Żelik Julita – 1 c, Mazurek Martyna - 1 bg
a05
Sekcja organizacyjna: Stasieczek Wiktoria - 1 ag, Spyra Martyna - 2 a, Chwaszcz Kacper - 2 b