Dnia 02.01.2014 r. w II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie odbyło się zebranie z rodzicami uczniów klas III.

c00004

Dyrektor szkoły Anna Cichosz powitała wszystkich obecnych i złożyła rodzicom noworoczne życzenia. Następnie  pani dyrektor przedstawiła wyniki klasyfikacji semestralnej uczniów klas III oraz wyróżniła uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Są nimi:

1. Karol Domański klasa IIIB średnia ocen 4,92

2. Karolina Widelska klasa IIIA średnia ocen 4,90

3. Agata Kiełczewska klasa IIIC średnia ocen 4,82

4. Karolina Kozak klasa IIIC średnia ocen 4,82

5. Aleksandra Czerniak klasa IIID średnia ocen 4,82

6. Ewelina Pastuszak klasa IIIA średnia ocen 4.70

7. Sandra Samoraj klasa IIIB średnia ocen 4,58

8. Klaudia Zdziłowska klasa IIIC średnia ocen 4.55

Wyniki w poszczególnych klasach przedstawiają się następująco:

L.p. Klasa Średnia ocen Średnia
frekwencja
1. III A 3,57 89,08%
2. III B 3,36 88,00%
3. III D 3,31 87,30%
4. III C 3,28 87,00%

Średnia frekwencja  - 87,9 %

Średnia ocen klas III wynosi 3.38

W dalszej części swojego wystąpienia pani dyrektor przedstawiła  wyniki matury próbnej, która została zorganizowana w listopadzie 2013 r. Rodzice zostali zapoznani  z  procedurami egzaminu maturalnego w roku 2014 oraz osiągnięciami uczniów w konkursach wiedzowych i zawodach sportowych, które odbyły się w I semestrze roku szkolnego 2013/2014.Następnie odbyły się spotkania rodziców z wychowawcami w klasach oraz indywidualne rozmowy z nauczycielami z poszczególnych przedmiotów.