Dnia 7 lipca 2017 r. (piątek) o godz. 1000
w sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego
im. C. K. Norwida w Krasnymstawie
odbędzie się spotkanie uczniów i rodziców klas I.
Serdecznie zapraszamy!