31 stycznia br. odbyło się spotkanie Rodziców uczniów klas I – II z Dyrekcją szkoły i wychowawcami.
01

Gościliśmy psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej panią Katarzynę Saran, która w pogadance dla rodziców mówiła m. in. o trudnościach, z którymi borykają się młodzi ludzie w okresie dojrzewania oraz sposobach komunikacji z nastolatkiem. Pani psycholog podkreśliła również wagę budowania i wzmacniania więzi między rodzicami a dorastającymi dziećmi.
Następnie Pani Dyrektor Anna Antyga zapoznała Rodziców z wynikami klasyfikacji śródrocznej i frekwencji w klasach pierwszych i drugich. Wyróżniła uczniów, którzy w pierwszym semestrze roku szkolnego osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Na wyróżnienie zasłużyli:

z klasy I A: Martyna Nowosad – 4,44; Kacper Bednaruk – 4,20; Jakub Mazurek – 4,19; Izabela Saj – 4,12
z klasy I B: Karolina Gaweł – 4,81; Weronika Nożyńska – 4,06; Karolina Bąk – 4,06; Katarzyna Wójcik – 4,06
z klasy II A: Dominika Woźniak – 4,67; Kinga Żelisko – 4,25; Ilona Kalamon – 4,25; Dominika Hawrył – 4,22; Amanda Kozłowska – 4,22
z klasy II B: Kinga Tubilewicz – 4,44; Katarzyna Kurek – 4,36; Anna Bas – 4,33; Aleksandra Pidek – 4,33; Ewelina Furgała – 4,22; Iga Talarowska - 4,12
z klasy II C: Monika Cegłowska – 4,70; Paulina Pawelec – 4,40

Rodzice mieli też okazję do obejrzenia prezentacji multimedialnej przedstawiającej najważniejsze wydarzenia w życiu naszej szkoły - obejrzyj prezentację!
Pani Dyrektor Anna Antyga zachęciła rodziców do zgłaszania swoich sugestii i pomysłów na temat funkcjonowania życia szkoły osobiście lub poprzez „Skrzynkę Wniosków”, która na stałe zagości w naszej szkolnej bibliotece.
Po zebraniu ogólnym rodzice spotkali się z wychowawcami klas.