Dnia 10 stycznia 2017 r. o godz. 16 00 odbędzie się spotkanie Rodziców uczniów klas III