Dnia 26.09.2013r. o godz. 15.30 odbyło się spotkanie dyrekcji, wychowawców, psychologa oraz nauczyciela wychowania do życia w rodzinie z rodzicami klas pierwszych.Rodziców powitała dyrektor szkoły pani Anna Cichosz, która przedstawiła informacje o szkole.

c00001W klasach pierwszych uczy się 148 uczniów w tym 87 dziewcząt, co stanowi  59% liczby nowo przyjętych uczniów oraz 61 chłopców. Ilość uczniów w poszczególnych klasach przedstawia się następująco:

klasa wychowawca liczba uczniów dziewczęta chłopcy
I A Robert Bobryk 26 18 8
I B Aneta Karczmarek 34 9 25
I C Maria Pliszczyńska 29 17 12
I D Agnieszka Jarosz 31 27 4
I E Monika Filewicz 28 16 12

Uczniowie klas I wg zamieszkania w poszczególnych gminach:

 L.p.  Gmina  Ilość uczniów
1.  Krasnystaw Miasto 62
2.   Krasnystaw Gmina 26 
3.   Żółkiewka 12 
4.   Kraśniczyn 12 
5.   Siennica Różana
6.   Łopiennik Górny
7.   Izbica
8.   Gorzków
9.   Fajsławice
10   Wojsławice
11.   Kraśnik 1
12.   Piaski

Następnie pani dyrektor omówiła szkolne plany nauczania na lata 2013-2016. Szczególną uwagę zwróciła na rozszerzenia programowe w poszczególnych klasach. Wicedyrektor szkoły pani Anna Antyga zapoznała rodziców z dokumentami szkoły tj.:  Koncepcja pracy szkoły, Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki. Program nauczania Wychowanie do życia w rodzinie  przedstawiła pani Agnieszka Jarosz. Na zakończenie  psycholog szkolny pani Katarzyna Wójcik wygłosiła prelekcję na temat „Jak rozmawiać z nastolatkiem”. Po omówieniu bieżących spraw szkoły odbyło się zebranie rodziców z wychowawcami.