Drodzy Rodzice,
pedagog szkolny, oferując wsparcie w procesie wychowawczym, serdecznie zaprasza na spotkania online. 
Konsultacje będą odbywały się poprzez Platformę Google Classroom w każdy czwartek od godziny 16 00.

LIST PEDAGOGA DO RODZICÓW: ZOBACZ

Na czas zawieszenia zajęć w szkole uruchamiamy możliwość korzystania z konsultacji online lub e-mailowych z pedagogiem szkolnym.


Do pedagoga szkolnego może zgłosić się rodzic i uczeń w celu rozmowy lub konsultacji.

Uczniu, zwróć się do pedagoga, gdy:

  • Jesteś samotny, czujesz, że nikt cię nie rozumie
  • Nie potrafisz porozumieć się z kolegami i koleżankami
  • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
  • Chcesz podzielić się swoja radością, sukcesem
  • Masz trudności w przyswojeniu wiadomości szkolnych

Rodzicu, zwróć się do pedagoga, gdy:

  • Niepokoi cię zachowanie dziecka
  • Chcesz porozmawiać o dziecku i relacjach Twoich z nim
  • Masz pytanie dotyczące wyników w nauce Twojego dziecka i jego funkcjonowaniu w zespole klasowym, w szkole
  • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania