To temat spotkań, które odbyły się w dniach 5 i 12 czerwca 2017 w naszym liceum. Depresja jedna ze współczesnych chorób cywilizacyjnych dotyka osoby w różnym wieku, również młodzież. To choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają człowiekowi przyjemność.


Ważne jest mówienie o depresji, ponieważ sama rozmowa stanowi istotny element procesu dochodzenia do zdrowia. Dlatego młodzież naszego liceum miała możliwość uczestniczyć w dyskusji dotyczącej higieny zdrowia psychicznego prowadzonej przez panią Bogumiłę Prymarczuk - pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krasnymstawie. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się co to jest depresja, jak ją rozpoznać oraz jak sobie z nią radzić. Poruszona została również kwestia czynników mających wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Mówienie o chorobie powoduje, że więcej osób szuka pomocy, a rozmowa z osobami, którym się ufa może być pierwszym krokiem do wyjścia z depresji.