26.05.2017 r. w naszym liceum odbyły się warsztaty „Mowa ciała” przeprowadzone przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Krasnymstawie oraz Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Chełmie.
IMG 0089

Warsztaty są jednym elementem z cyklu spotkań z doradcą zawodowym realizowanym we współpracy z pedagogiem szkolnym. Spotkania mają na celu przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, jak również rozwinięcia umiejętności planowania dalszej ścieżki edukacyjnej. Specjalista ds. rozwoju zawodowego OSZ OHP pani Karolina Lalka – Sobczuk przedstawiła komunikację niewerbalną jako bardzo interesujący, a zarazem praktyczny temat, niewyczerpane źródło wiedzy, którą można wykorzystać w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Skuteczne komunikowanie to także podstawa dobrych relacji międzyludzkich, umiejętność która jest niezbędna w karierze zawodowej. Pani Weronika Kasprzak – doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Krasnymstawie przeprowadziła wśród uczniów diagnozę kompetencji zawodowych oraz rejestrację uczniów, jako potencjalne osoby poszukujące pracy w młodzieżowej bazie danych.