W dniu 6 marca 2017r. obyły się w naszej szkole zajęcia profilaktyczne w ramach kampanii społecznej „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”. Zaproszeni goście pani Bogumiła Prymarczuk i pani Agata Wojtowicz utworzyły punkt informacyjny, w którym udzielały informacji indywidualnych dotyczących zagrożeń zdrowotnych wynikających z zażywania narkotyków, alkoholu oraz palenia papierosów.
14

Uczniowie mieli możliwość dokonać pomiaru dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu przy użyciu smokerlyzera u osób palących papierosy, a za pomocą narkogogli i alkogogli mogli sprawdzić jak zostają upośledzone zmysły człowieka po spożyciu alkoholu czy narkotyków. Obliczano wskaźnik BMI oraz dokonywano pomiarów ciśnienia tętniczego. Ciekawa i praktyczna forma zajęć cieszyła się wśród uczniów dużym zainteresowaniem.