17 grudnia 2016 r. odbyła się gala z okazji 5 – lecia działalności programu „Profilaktyka a Ty” na Lubelszczyźnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chełmie. Jej organizatorem była Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie oraz Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Chełmie.
1

Uczestniczyli w niej przedstawiciele Policji, władz samorządowych, kuratorium oświaty, nauczyciele, członkowie krajowej i wojewódzkiej społeczności PaT oraz zaproszeni goście. Galę uświetniły występy teatralne, muzyczne i wokalne. Było dużo wspomnień, podziękowań oraz ciepłych i serdecznych słów. To właśnie w Chełmie w listopadzie 2011 roku miała miejsce inauguracja tego programu na terenie województwa lubelskiego.
Uroczystość rozpoczęła się spektaklem „Strzępy” krasnostawskiej grupy PaT, w której udział brały m.in. uczennice liceum z „Norwida”: Wiktoria Luchowska i Ilona Kalamon. Następnie powitano przybyłych gości: przedstawicieli Policji, władz samorządowych, kuratorium oświaty, nauczycieli, osób związanych z działalnością tego programu oraz jego autora Pana Grzegorza Jacha. Były wystąpienia gości, podziękowania podczas których padło wiele ciepłych i serdecznych słów. Miało też miejsce pożegnanie liderów kończących swoją działalność w grupach, jak też powitanie nowych, którzy pełnienie tej funkcji rozpoczynają. Galę uświetniły występy muzyczne i wokalne młodzieży wchodzącej w skład społeczności PaT. Na zakończenie uczestniczące w tym wydarzeniu osoby poczęstowane zostały, przygotowanym specjalnie na tą okoliczność tortem.