W dniu 13.10.2016 r. pedagog szkolny p. M. Biłan zaprosiła do naszej szkoły pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej panią Bogumiłę Prymarczuk, która rozmawiała z uczniami klas I na temat racjonalnego żywienia młodzieży.

Pani inspektor poruszyła tematykę związaną z prawidłowym odżywianiem się oraz dostarczaniu niezbędnych składników pokarmowych. Uczniowie byli zainteresowani tematem spotkania, podczas którego toczyła się żywa dyskusja. Na zakończenie wszyscy otrzymali ulotki informacyjne o prawidłowym odżywianiu.