Egzamin maturalny stanowi dziś tzw. „bilet wstępu” na uczelnie wyższe. Od jego wyniku zależy, czy znajdziemy się w gronie przyjętych na wybrany kierunek studiów. Żeby jak najlepiej zdać maturę, musimy widzieć jasno cel naszych starań i sens podejmowanych wysiłków. Motywacja jest wtedy wyższa i rosną szanse, że efektywnie wykorzystamy pozostały do egzaminu czas.
01

Jaki kierunek studiów wybrać? Czy w ogóle podejmować studia zaraz po liceum? Do jakiego zawodu się przygotowywać? Gdzie szukać niezbędnych informacji dotyczących kierunków studiów, kursów, zawodów deficytowych czy informacji o założeniu działalności gospodarczej. To trudne pytania, a odpowiedzi na nie określają przyszłość na najbliższych kilka lat. Nie każdy uczeń liceum zawsze wie, co chce w życiu robić i jest to zrozumiałe i naturalne, bo taka wiedza pojawia się często dopiero wraz z nabywaniem kolejnych doświadczeń w sferze zawodowej. Dlatego tak istotne jest, by już wcześniej uczniowie zadali sobie pytanie: co mnie interesuje, co potrafię robić, jaki zawód mógłbym wykonywać zgodnie z moimi zainteresowaniami i predyspozycjami. To ważne, by w dorosłym życiu znaleźć pracę, która będzie przynosiła satysfakcję, by wykonywać zawód z pasją i zaangażowaniem.
Przed takimi pytaniami stanęli uczniowie klas III podczas warsztatów z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie, Panią Małgorzatą Kawałkowską w ramach szkolnego doradztwa zawodowego.
Organizacja i tekst: M. Biłan