20 września młodzież „Norwida” uczestniczyła w spotkaniu mającym na celu edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki raka piersi.
05

Zwrócono szczególną uwagę na samobadanie i samokontrolę, a tym samym zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu raka piersi. Spotkanie poprowadziły p. Joanna Dutkowska – psycholog przy Caritas oraz krasnostawskie Amazonki. Organizatorem spotkania była pani M. Biłan – pedagog szkolny.