Program dla szkół NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ był realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida oraz Krasnostawski Dom Kultury od października 2018 r. do maja 2019 r. Program mógł być realizowany dzięki zainteresowaniu dyrektorów szkół i nauczycieli, z którymi współpracują pani Anna Antyga – dyrektor II LO, pan Damian Kozyrski – dyrektor KDK oraz pani Ewa Magdziarz – koordynator NHEF.
11
     Podsumowanie dla dwóch grup wiekowych odbyło się 21 22 maja 2019 r. w sali widowiskowej KDK. Pani Ewa Magdziarz – koordynator NHEF podziękowała nauczycielom uczestniczącym wraz z uczniami w ogólnopolskim programie z edukacji filmowej oraz przypomniała jego cele, m. in.: zwrócenie uwagi uczniów na problemy współczesnego świata czy problemy związane z relacjami w grupie. Nauczyciele, którzy 21 maja otrzymali dyplomy, katalogi na kolejny rok szkolny i upominki przekazane przez NHEF to: pani Grażyna Wojtyna z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, pani Małgorzata Pomijan ze Szkoły Podstawowej nr 3, pani Agnieszka Rybczyńska-Manachiewicz i pani Iwona Sąsiadek z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4, pani Inga Droszcz i pani Alicja Bolesta z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 oraz pani Karolina Micewicz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. 22 maja dyplomy, katalogi i upominki zostały wręczone pani Teresie Berbeć ze Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym, pani Małgorzacie Pomijan ze Szkoły Podstawowej nr 3, pani Annie Kosmowskiej i pani Tamarze Koterwas z I LO.
    Od października 2018 r. do maja 2019 r. odbyło się siedem projekcji filmów dla każdej grupy wiekowej. Uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych (średnio 114 uczniów na jednej projekcji) w bieżącym roku szkolnym uczestniczyli w cyklu „Młodzi w obiektywie”. Natomiast uczniowie 7 i 8 klas szkoły podstawowej, gimnazjaliści oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (średnio 135 uczniów na jednej projekcji) oglądali projekcje w ramach cyklu „Kino polskie”. Wszystkie projekcje poprzedziły prelekcje wygłoszone przez koordynatora NHEF. Pokazy i prelekcje uczyły, jak należy odczytywać dzieło filmowe, posługiwać się językiem sztuki i dyskutować na temat podstawowych problemów egzystencjalnych. Ostatnie spotkanie z cyklu „Młodzi w obiektywie” to pokaz łotewskiego filmu fabularnego „Mamo, kocham cię” w reż. Janisa Nordsa. Starsi uczniowie natomiast obejrzeli polski film biograficzny „Ostatnia rodzina” w reż. Jana Matuszyńskiego. Pokazy wzbogacone były materiałami dydaktycznymi: scenariuszami lekcji, analizami psychologicznymi i prezentacjami multimedialnymi, które zostały przekazane nauczycielom. Ceny karnetów i biletów dla uczniów zostały uzgodnione z dyrektorem KDK. W tym roku szkolnym cena karnetu za 7 filmów wyniosła 35 zł, cena biletu za 1 film – 10 zł.
     W czasie ostatnich projekcji została również przedstawiona oferta NHEF na r. szk. 2019/2020, która umożliwi udział w programie różnym grupom wiekowym: uczniom klas 4-6 i 7-8 szkół podstawowych, a także uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Do szkół zostały przekazane także aktualne katalogi NHEF na r. szk. 2019/2020. Serdecznie zapraszamy do kolejne edycji programu, bo Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to więcej niż lekcja i więcej niż kino!
Zdjęcia: Ewa Żelazko  
Tekst: Ewa Magdziarz - opiekun MDKF „Iluzjon”, koordynator NHEF