Czwarta projekcja w ramach ogólnopolskiego programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida i Krasnostawski Dom Kultury, odbyła się 7 stycznia 2019 r.
Slajd1

W sali widowiskowej KDK uczestników spotkania powitała p. Ewa Magdziarz – nauczyciel II LO i koordynator NHEF. W kolejnym spotkaniu wzięli udział nauczyciele i uczniowie (w sumie 115 uczniów) z Krasnegostawu – ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz z SOSW. Uczestnicy projektu wysłuchali prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną, którą wygłosiła p. Ewa Magdziarz. Reżyserem „Przygody Nelly”, czwartego filmu z cyklu „Młodzi w obiektywie” dla uczniów klas 4 – 6 szkoły podstawowej, jest Dominik Wessley. Niemiecki film fabularny jest pełną zwrotów akcji opowieścią o przygodach Nelly, która wyjechała z rodzicami na wakacje do Rumunii. Historia przedstawiona w filmie pozwala zwrócić uwagę na kilka ważnych problemów: kontakt z inną kulturą, stereotypy i uprzedzenia, dobro wspólne a zysk. W czasie prelekcji uczniowie mieli okazję odpowiadać na pytania dotyczące trudnej sztuki akceptacji, wzorów kulturowych oraz relacji z innymi kulturami. Uczestnicy projekcji zastanawiali się, jak nauczyć się trudnej sztuki akceptacji odmienności wynikających z różnych tradycji. Ewa Magdziarz poinformowała o przesłaniu nauczycielom materiałów edukacyjnych – scenariusza lekcji, analizy psychologicznej i prezentacji do wykorzystania na różnorodnych zajęciach szkolnych.
Uczniowie kl. 4 – 6 szkół podstawowych zostali zaproszeni do kina „Morskie Oko” na kolejne spotkanie filmowe w ramach projektu NHEF. 4 lutego 2019 r. odbędzie się projekcja filmu „Nic bez nas” w reż. S. Klausmanna.
Zdjęcia: Ewa Żelazko
Tekst: Ewa Magdziarz – koordynator programu NHEF