Trzecia projekcja w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida i Krasnostawski Dom Kultury odbyła się 12 grudnia 2018 r.
Slajd7

W kolejnym spotkaniu w sali widowiskowej KDK wzięli udział nauczyciele i uczniowie (w sumie 116 uczniów) z Krasnegostawu – ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz z SOSW. Przed projekcją uczestnicy projektu wysłuchali prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną, którą wygłosiła p. Ewa Magdziarz - nauczyciel II LO ikoordynator NHEF. Trzeci film z cyklu „Kino współczesne” dla uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej to „Twardziele” w reżyserii Christiana Lo. Jest to opowieść o przemocy rówieśniczej, ale także o przyjaźni i potrzebie poczucia bezpieczeństwa, o roli środowiska szkolnego, relacjach z rówieśnikami, nauczycielami i rodzicami, koźle ofiarnym, dyskryminacji i odwadze. Film był dobrą okazją do zadania pytań ogólnych: czy szkoła jest miejscem bezpiecznym, co to jest przemoc, jakie mogą być powody i rodzaje przemocy, dlaczego osoby prześladowane nie stawiają oporu, dlaczego należy zwrócić się o pomoc do dorosłych? Pytania fabularne, które pojawiły się w prelekcji, to: dlaczego Modulf sądzi, że jest superbohaterem, jakie były powody przemocy w szkole, czy bohaterowie filmowi mogli sami rozwiązać problem przemocy rówieśniczej, kogo można nazwać twardzielem? Tematy poruszone podczas prelekcji są ważnymi zagadnieniami do dyskusji na różnorodnych zajęciach szkolnych.
Kolejne spotkanie filmowe dla uczniów kl. 4 – 6 szkół podstawowych w ramach projektu odbędzie się w sali widowiskowej KDK 7 stycznia. Już dziś zapraszamy na niemiecki film „Przygoda Nelly” w reż. D. Wessely.
Zdjęcia: Ewa Żelazko
Tekst: Ewa Magdziarz – koordynator programu NHEF