Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas dobra i cudów, który wywiera ogromny wpływ na każdego człowieka. Czas ten przypomina nam także o naszych bliskich, rodzinach, znajomych, którymi jesteśmy otoczeni na co dzień, również o tych, co są bardzo daleko. W dzisiejszej dobie komputerów i zaawansowanych technologii już niewiele osób pamięta o tradycji i pięknym zwyczaju pisania i wysyłania kartek świątecznych.

Jednak nawet wśród młodzieży możemy spotkać osoby pragnące podtrzymywać ten zwyczaj. Z okazji świąt uczniowie z klasy II A i II B przygotowali kartki z życzeniami świątecznymi w języku francuskim i wysłali je do szkół poznanych dzięki projektom eTwinning, do Francji, Niemiec, Czech i na Słowację.
Kartki te sprawiły ogromną radość i niespodziankę naszym partnerom zagranicznym. Życzenia z Czech i Słowacji dotarły także do naszej szkoły.
Ponadto dyrektor szkoły czeskiej w miejscowości Pardubice, pan Petr Harbich, przysłał na ręce Pani Dyrektor i nauczyciela języka francuskiego Pani Beaty Skrzypy, oficjalne podziękowanie za nawiązaną współpracę.
Opracowała: Beata Skrzypa