W roku szkolnym 2018/2019  nasza szkoła została zaproszona po raz pierwszy do uczestnictwa w międzynarodowym projekcie na platformie eTwinning. Platforma ta skupia szkoły z całej Europy, które współpracują ze sobą za pomocą mediów elektronicznych, wymieniają się doświadczeniami, informacjami, materiałami oraz tworzą projekty.


W II półroczu roku szkolnego 2018/2019 uczniowie II LO – uczący się języka francuskiego, wzięli udział  w projekcie eTwinning pod tytułem: „Narysuj mi Europę”. Naszymi partnerami byli uczniowie z Francji, Rumunii, Mołdawii, Belgii i Włoch. Pracowali oni w 5-6 osobowych grupach międzynarodowych. Celem projektu była wymiana poglądów na temat Europy, równości i wolności. Uczniowie wypowiadali się, czym dla nich jest Europa, co kryje się pod hasłem Europa, jak ją widzą, czy czują się Europejczykami.
Projekt zakończył się w czerwcu tego roku. Następnie został on podsumowany i oceniony przez narodowe biura eTwinning krajów biorących w nim udział. W czasie wakacji Biuro Krajowe eTwinning z siedzibą w Warszawie, przyznało także wyróżnienia uczniom naszej szkoły. Otrzymali oni „Uczniowską Odznakę Jakości eTwinning”.
Podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej Pani Dyrektor Anna Antyga wręczyła uczestnikom projektu certyfikaty z „Uczniowską Odznaką Jakości eTwinning”. Odznakę tę otrzymali: Agata Chmura, Emilia Kasperek, Wiktoria Cieszko, Wiktoria Dworuga i Maciej Słotwiński.
Przygoda z platformą eTwinning trwa nadal. We wrześniu uczniowie z grupy francuskiej – kl. II A i B przystąpili do nowego projektu pt. „Tuż obok”, w którym naszymi partnerami są uczniowie z Czech, Słowacji i Niemiec.
W tym roku szkolnym przewidziana jest także reedycja zrealizowanego przez nas projektu „Narysuj mi Europę”.