ZOBACZ RELACJĘ
ZE SPOTKANIA
PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Z RÓŻNYCH KRAJÓW EUROPY
Z UCZNIAMI NORWIDA
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
https://www.youtube.com/watch?v=EFBg7DEWnqA