11 października 2019 r. gościliśmy przedstawicieli organizacji pozarządowych z kilku europejskich krajów, którzy odwiedzili naszą szkołę w ramach projektu „Projects do not fall from the sky”. Projekt ten realizowany był w Polsce przez naszego partnera HEureka Generator z Zamościa w ramach programu Erasmus +, Akcja Kluczowa 1, Sektor „Młodzież”.

Spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele organizacji z Rumunii, Słowacji, Cypru, Macedonii Północnej, Chorwacji, Litwy, Estonii i Polski oraz uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie miało na celu wymianę doświadczeń płynących z realizacji i udziału w projektach wymiany młodzieży Erasmus+.  Uczniowie Norwida, którzy uczestniczyli już w projektach dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat ich tematyki, sposobu realizacji i przebiegu. Rozmawiano również o projektach, które będą realizowane w najbliższej przyszłości. Uczniowie chętnie zgłaszali chęć uczestnictwa w nowych inicjatywach Stowarzyszenia Heureka Generator oraz jego europejskich partnerów.
Obecność tak międzynarodowego grona posłużyła nam również do nauki i wspólnej zabawy. Po części oficjalnej wspólnie uczyliśmy się wielu przydatnych codziennych wyrażeń, a także „łamaczy językowych” w językach naszych gości. Zaprosiliśmy uczestników spotkania oraz całą społeczność szkolną do wspólnego śpiewania, tym razem po rumuńsku, a następnie wszyscy „odtańczyliśmy” słynną „Belgijkę”. Mamy nadzieję, że nasi goście spędzili miły dzień i ciepło wspominać będą chwile w murach II Liceum im. C. K. Norwida w Krasnymstawie.
Przy tej okazji dziękujemy serdecznie Prezesowi Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej – panu Tadeuszowi Badachowi za wspieranie naszych międzynarodowych działań i owocną dotychczasową współpracę.