Właśnie zakończyła się wizyta przygotowawcza przed wymianą młodzieży "Get back to yOur roots", która zostanie zrealizowana w dniach 7-15 września 2019 r. w Ludbreg w Chorwacji. Organizację HEureka Generator reprezentowały Aneta Karczmarek - liderka polskiej grupy i nauczycielka języka angielskiego w II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie oraz uczennica naszej szkoły - Martyna Spyra.
8

W trakcie dwudniowego spotkania liderzy oraz reprezentanci krajów biorących udział w projekcie - Chorwacji, Polski, Bułgarii, Rumunii i Grecji omówili wszystkie aspekty nadchodzącej wymiany. Szczegółowo omówiono cele i założenia projektu, oraz wszystkie sprawy organizacyjne wymiany.
Uczestnicy zapoznali się z programem wymiany oraz podzielili się swoimi uwagami. Dzięki tej wizycie liderzy będą mogli przygotować swoje grupy do pełnego i aktywnego udziału we wrześniowej wymianie.
Głównym tematem wymiany będzie zapobieganie społecznemu wykluczeniu poprzez aktywowanie lokalnej społeczności, w szczególności młodych ludzi do podejmowania ciekawych inicjatyw w swoich środowiskach.
Projekt realizowany przez Razvojna udruga Ludbreg w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, Sektor ‘Młodzież’.
Polski partner projektu: HEureka Generator, Zamość.