Dzięki współpracy naszej szkoły ze stowarzyszeniem Heureka Generator uczestniczymy w projekcie pt. READ ME, który realizowany jest w Zwierzyńcu od 25 marca do 2 kwietnia br. Celem projektu jest walka z uprzedzeniami i stereotypami w naszym najbliższym otoczeniu.
04

Główną metodą naszej pracy będzie ‘HUMAN LIBRARY’. Przygotujemy i przeprowadzimy event lokalny, w trakcie którego zaprojektujemy bibliotekę, gdzie zamiast książek będzie można „wypożyczyć” osobę, członka naszej społeczności, który może być narażony na stereotypowe postrzeganie przez inne osoby. Czas czytania książki nie będzie mógł przekroczyć 20 minut.
Taka osoba jest „żywą książką”, którą możemy przeczytać, a przez to otrzymać informacje „z pierwszej ręki”, które pozwolą nam budować własną opinię.
„Będzie to moja druga wymiana, która mam nadzieję, tak jak poprzednia pozwoli mi zdobyć nowe doświadczenia, a także poszerzy moje perspektywy” – mówi Magdalena z klasy II A.
W dniu 23 marca br. odbyło się spotkanie przygotowawcze polskiej grupy, w trakcie którego omówiono prawa i obowiązki uczestników. Przygotowaliśmy punkty programu, za które będzie odpowiedzialna polska grupa. Jest to ważne, ponieważ w trakcie wymiany jak najwięcej jej oficjalnych elementów powinno być realizowanych przez uczestników, aby mieli szanse rozwijania swoich kompetencji.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami wideo pokazującymi przygotowania do projektu:
https://www.youtube.com/watch?v=y_RRVvNTaHI
https://www.youtube.com/watch?v=pB67Kc1QmVE
Członkami polskiej grupy ze szkół partnerskich stowarzyszenia Heureka Generator są:
Barbara Kwaśna – ZSP 4 w Zamościu
Magdalena Janowska i Karolina Pomarańska – II LO im. C.  K. Norwida w Krasnymstawie,
Martyna Wach i Dominik Łusiak – I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie,
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie HEureka Generator w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, Sektor Młodzież.
Partnerzy projektu: Evolution (Resita, Rumunia), Smart Up (Skopje (Macedonia), Brno for you (Brno, Czechy), JASMA (Ryga, Łotwa).