Na początku listopada br. II LO im. C. K. Norwida uczestniczyło w międzynarodowym seminarium ‘Let me tell you how to tell the story’, którego celem było przybliżenie młodzieży metody lekcji ‘żywej historii’.
34

W zajęciach udział wzięli uczniowie realizujący rozszerzony program nauczania historii. Podczas spotkania uczniowie mogli również dowiedzieć się więcej na temat międzynarodowych wymian młodzieży organizowanych w ramach europejskiego programu Erasmus +.
Dla części naszych licealistów była to okazja do ponownego spotkania z przedstawicielami europejskich stowarzyszeń, gdyż wielu z naszych uczniów wzięło już udział w projektach za granicą, czy też tych koordynowanych w Polsce przez naszego partnera Heurekę Generator z Zamościa.
Seminarium ‘Let me tell you a story – Visions of the past’ realizowane przez Stowarzyszenie HEureka Generator w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, Sektor ‘Młodzież’.