Dzięki współpracy II LO im. C.K. Norwida w Krasnymstawie ze Stowarzyszeniem Heureka Generator z Zamościa uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wezmą udział w międzynarodowych projektach Erasmus+.

Już 16 października uczniowie „Norwida” wyjadą na Łotwę, gdzie podczas 10-dniowej wymiany młodzieży „Fix, don’t replace” (Napraw, nie wyrzucaj) wspólnie z uczestnikami z Łotwy, Grecji, Rumunii i Cypru wezmą udział w różnorodnych warsztatach oraz dyskusjach - czy warto jest kupować nowe rzeczy, kiedy te zepsute można naprawić. Będzie to niejako rozgrzewka do przedyskutowania tematu na głębszym poziomie – czy w relacjach międzyludzkich częściej zmieniamy znajomych, czy też dbamy o relacje, które już mamy.

Kolejna grupa uczniów przygotowuje się do wymiany młodzieży w Rumunii, która rozpocznie się 25 października. Tematem tego projektu jest „Ciemna strona konsumpcjonizmu”, a jego celem jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat negatywnych skutków niekontrolowanej konsumpcji oraz jej wpływu na jakość życia i otaczającego nas środowiska.

Uczestnictwo w takich projektach to dla młodzieży nie tylko możliwość rozwijania kompetencji kluczowych, takich jak podnoszenie umiejętności językowych czy wymiana wartości kulturowych, to przede wszystkim świadomość udziału w ważnych dyskusjach na temat problemów współczesnego świata i wspólne poszukiwanie rozwiązań.

Oba projekty odbywają się w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor ‘Młodzież’.

Do tej pory w efekcie współpracy II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie i HEureki Generator w podobnych projektach udział wzięło kilkudziesięciu uczniów naszego liceum.