We wrześniu 2018 roku grupa polska, która uczestniczyła w projekcie "Elsewhere - exploring narratives of forced displacements and deportations of the '40s.", przygotowała wystawę oraz prezentację multimedialną dotyczącą swojego w nim udziału.
a1

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie zaprezentowaliśmy zdjęcia i materiały z międzynarodowej wymiany młodzieży na Węgrzech.
Przeprowadziliśmy prezentację multimedialną na temat naszego udziału oraz głównego tematu naszych warsztatów, czyli przesiedleń mieszkańców Zamojszczyzny w czasie II wojny światowej.
Działania te były częścią upowszechniania rezultatów projektu. Prowadzą je wszyscy partnerzy by wyniki trafiły do jak największej liczby odbiorców i jednocześnie zachęciły kolejne młode osoby do udziału w wymianach młodzieży.
Projekt realizowany był przez węgierską organizację Co-Efficient w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor ‘Młodzież’.
Polskim partnerem projektu było zamojskie stowarzyszenie HEureka Generator, partner naszej szkoły.