5  września II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie gościło uczestników wymiany polsko-ukraińskiej w ramach projektu "Let's debate". W pierwszej części spotkania goście opowiedzieli nam o założeniach projektu oraz zapoznali nas z ideą debaty oksfordzkiej.

Dowiedzieliśmy się jakie korzyści płyną ze stosowania tej metody dyskusji i wymiany poglądów. Następnie byliśmy świadkami debaty oksfordzkiej na temat: "Bycie aktywnym obywatelem mojej społeczności lokalnej jest stratą cennego czasu, który mogę wykorzystać o wiele efektywniej dla swojego rozwoju". Debata odbyła się w całości w języku angielskim i uczestniczyli w niej również uczniowie i absolwenci naszego liceum, którzy wzięli udział w projekcie. 
W projekcie uczestniczyli: Weronika Gumieniak i Weronika Nożyńska z klasy III B oraz absolwenci II LO: Agnieszka Warchocka, Aleksandra Wołyniak i Paweł Piątkowski.
Projekt realizowany jest przez partnera naszej szkoły – Stowarzyszenie HEureka Generator z Zamościa w ramach Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Ukraińskim partnerem projektu jest organizacja KREATIV z Winnicy.