Od 25 lipca do 3 sierpnia br. uczniowie i absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie uczestniczyli w wymianie młodzieży w stolicy Węgier, Budapeszcie.

Agnieszka Warchocka, Aleksandra Wołyniak, Ilona Kalamon, Karolina Gaweł i Filip Huba wraz z liderem grupy, Ewą Łubińską brali udział w projekcie pt.” Elsewhere - exploring the narratives of forced displacements and deportations of the ‘40” przygotowanym przez węgierskie stowarzyszenie Co-Efficient we współpracy z polskim partnerem, Stowarzyszeniem Heureka Generator z Zamościa.


Celem projektu było upamiętnienie ofiar reżimów totalitarnych i podniesienie świadomości o masowych deportacjach z czasów II wojny światowej, jak również integracja kulturowa, rozwinięcie kompetencji interpersonalnych i rozwijanie umiejętności językowych. Grupa z Krasnegostawu uczestniczyła w zajęciach aktywizujących i interkulturowych, prowadziła warsztaty dotyczące przesiedleń w czasie II wojny światowej na terenie Zamościa i okolic.

Zwiedziliśmy również dzielnicę żydowską w Budapeszcie oraz centrum węgierskich Romów. Ważnym wydarzeniem była konferencja na temat holokaustu Romów, która odbyła się w dzielnicy Ujpest, w Budapeszcie.

Organizator: Co-Efficient (Węgry)

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie HEureka Generator (Polska), Nevo Parudimos (Rumunia), Anari Drin n.V. (Niemcy).

Projekt realizowany był w ramach europejskiego programu Erasmus+, akcja kluczowa 1, sektor ‘Młodzież’.