Wizyta przygotowawcza przed wymianą młodzieży na Cyprze w ramach międzynarodowego projektu „Live It, Care It, Share It” została zakończona. Spotkanie liderów grup wraz z przedstawicielami młodzieży, która ma uczestniczyć w projekcie miało miejsce w cypryjskiej miejscowości Kakopetria.

 

Omówione zostały szczegóły uczestnictwa oraz zadania poszczególnych grup w trakcie trwania projektu, którego realizacja będzie miała miejsce w Trodos w pierwszej połowie maja 2018 roku. Oprócz polskiej grupy, która była reprezentowana przez pana Leszka Klucha oraz Filipa Hubę z klasy IIB z II Liceum Ogólnokształcącego im C. K. Norwida w Krasnymstawie, w spotkaniu uczestniczyły osoby z Portugalii, Hiszpanii, Estonii, Węgier oraz Cypru.
Polskim partnerem projektu jest Stowarzyszenie HEureka Generator, z którym nasza szkoła współpracuje przy realizacji projektów unijnych.
Projekt realizowany przez cypryjską organizację See Why w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja kluczowa 1, sektor 'Młodzież'.