Trwają przygotowania uczniów II LO do kolejnego międzynarodowego projektu w ramach programu Erasmus+, w którym weźmie udział 30 młodych ludzi z sześciu krajów (Rumunia, Czechy, Węgry, Polska, Cypr i Grecja). 10-dniowy projekt, który rozpocznie się już 19 marca poświęcony jest aktywnemu uczestnictwu młodzieży jako obywateli Europy oraz sztuce ulicznej jako kanałowi komunikacji.

Nauczyciel II LO im. C. K. Norwida Pani Ewa Łubińska, która reprezentowała Stowarzyszenie HEureka Generator odbyła już wizytę przygotowawczą na Węgrzech. W projekcie wezmą udział uczennice klasy I A: Wiktoria Malinowska i Wiktoria Mazurek.
Projekt jest realizowany przez organizację Co-Efficient z Budapesztu w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor ‘Młodzież’.
HEureka Generator jest polskim partnerem projektu.