Zakończył się kolejny międzynarodowy projekt w ramach programu Erasmus+. Tematem projektu „ADD, TAG, PROTECT, RESPECT”, który tym razem miał miejsce w malowniczym górskim mieście Busteni w Rumunii, była cyberprzemoc i zagrożenia płynące z nieodpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych. II Liceum im. C. K. Norwida reprezentowali: Weronika Gumieniak, Aleksandra Domańska z klasy II B, Karolina Hejduk z klasy III A, Mateusz Paradowski z klasy III C wraz z opiekunem panią Anetą Karczmarek.

Podczas 10-dniowego projektu uczestnicy z ośmiu krajów (Rumunia, Bułgaria, Estonia, Łotwa, Hiszpania, Włochy, Polska, Grecja) uczestniczyli w licznych warsztatach związanych z hasłem przewodnim projektu, wzięli udział w turnieju debat oraz byli współtwórcami filmów na temat cyberprzemocy.
„To jeden z tych projektów, z których wracamy z nową wiedzą i doświadczeniami – mówią uczestnicy – Z racji tego, że żyjemy coraz częściej w wirtualnym świecie, warto mieć świadomość, jak skutecznie walczyć z cyberprzemocą. Kolejnym pozytywnym aspektem projektu był udział w debatach, gdzie razem z grupą wspólnie broniliśmy założonych tez. Takie doświadczenie jest nieocenione nie tylko w szkole, ale i w życiu codziennym”.
Nasi uczniowie podkreślają również jak ważny był kontakt z językiem obcym podczas pracy nad projektem. „Już po kilku dniach zaczynaliśmy myśleć w języku angielskim” – dodają.
Uczestnictwo w tego typu projektach pozwala nie tylko nabyć nowe kompetencje, ale przede wszystkim nabrać pewności siebie i otworzyć się na międzykulturowe doświadczenia, co jest nieocenioną cechą we współczesnym społeczeństwie. Dlatego też II Liceum im. C. K. Norwida przygotowuje się do kolejnych dwóch projektów. Już 19 marca rozpocznie się międzynarodowy projekt na Węgrzech, a 2 maja kolejna grupa naszych uczniów wybierze się na Cypr.
Udział naszej młodzieży w projektach międzynarodowych jest możliwy dzięki współpracy II LO ze Stowarzyszeniem HEureka Generator.
Projekt realizowany przez rumuńską organizację Oden Nehoiu w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja kluczowa 1, sektor 'Młodzież'.