Uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie od 1 do 10 lutego wzięli udział w międzynarodowym projekcie w Motyczu Leśnym w ramach europejskiego programu Erasmus+. Razem z młodzieżą z Czech, Rumunii, Cypru i Węgier uczestnicząc w projekcie „Chodź opowiem Ci historię – szept zesłańców” nie tylko ćwiczyli swoje umiejętności w zakresie znajomości języka angielskiego czy poznawali kulturę i zwyczaje uczestników z innych krajów, ale przede wszystkim przygotowywali się do przeprowadzenia wywiadów z zesłańcami na Sybir.

Produktem finalnym projektu, którego inicjatorem było Stowarzyszenie HEureka Generator, będzie książka zawierająca zapis wywiadów z osobami, które jako dzieci zostały wywiezione na Sybir wraz ze swoimi rodzinami.
To była najlepsza wymiana młodzieży na jakiej byłem – stwierdził Paweł Piątkowski, uczestnik kilku międzynarodowych projektów.
Był to mój pierwszy projekt, ale mam nadzieję, że nie ostatni - mówi Weronika Nożyńska, uczennica drugiej klasy. Dzięki temu wyjazdowi poznałam nowych ludzi, ich kulturę i nabyłam nowe kompetencje. Była to dla mnie bezcenna lekcja historii - dodaje.