W dniach 20 - 21 stycznia nauczyciele II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie uczestniczyli w wyjątkowych warsztatach edukacyjnych, które odbyły się w Motyczu Leśnym.
03

Prowadzący warsztaty, pan Andrzej Smyk, prezes stowarzyszenia Heureka Generator, zapoznał uczestników z działaniami swojej organizacji i rezultatami dotychczas przeprowadzonych projektów. Zaprezentowano efekty edukacji formalnej, nieformalnej i intuicyjnej. Odbyły się także zajęcia typu „Team building” oraz debata oksfordzka.
Pani Katarzyna Kurowska, zapoznała obecnych z francusko-niemiecką metodą edukacji pozaformalnej wykorzystującej techniki cyrkowe, która stanowi ogromną pomoc dla uczniów o obniżonym poziomie koncentracji.
Zdobyta wiedza i doświadczenia pomogą wprowadzić nowoczesne metody nauczania, prowadzić lekcje w bardziej urozmaicony sposób oraz angażować młodzież w międzynarodowe projekty interkulturalne.