Od 1 do 10 grudnia 2017 r. uczniowie klas trzecich z II Liceum im. C. K. Norwida w Krasnymstawie (Mateusz Paradowski, Kacper Kleban, Zuzanna Skiba, Katarzyna Kurek i Karolina Hejduk), wzięli udział w europejskim projekcie „My, przedsiębiorcy” w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor ‘Młodzież’.

Wyjazd został zorganizowany wspólnie z nauczycielami i młodzieżą z I LO im. W. Jagiełły, dzięki współpracy ze stowarzyszeniem HEureka Generator, który był polskim partnerem projektu. W wymianie młodzieży, która odbyła się na Litwie, w małej miejscowości położonej niedaleko Trok, uczestniczyli przedstawiciele sześciu krajów europejskich: Włoch, Bułgarii, Łotwy, Chorwacji, Litwy i Polski. Celem projektu było zdobycie wiadomości i umiejętności pozwalających na planowanie i realizowanie postaw przedsiębiorczych, pogłębianie wiedzy dotyczącej marketingu i jego znaczenia przy prowadzeniu działalności gospodarczej, ale także poznanie realiów funkcjonowania młodego przedsiębiorcy na rożnych rynkach europejskich. Równie ważną rzeczą było zwiększenie w uczestnikach poczucia pewności siebie, dodania im wiary we własne możliwości związane z otwarciem własnego przedsiębiorstwa. Warto dodać, iż zajęcia prowadzone były metodami edukacji pozaformalnej (ang. non-formaleducation), w której nacisk położony jest na kreatywność uczestników oraz indywidualne i grupowe zaangażowanie, co szczególnie przypadło do gustu uczniom przyzwyczajonym do tradycyjnego systemu nauczania.
Prace rozpoczęły się od budowania ducha zespołu poprzez gry i zabawy, których celem było otwarcie się młodych ludzi na nowe wyzwania. Uczestnicy, początkowo sceptycznie nastawieni do tematyki projektu, bardzo zaangażowali się w pracę nad swoimi zadaniami, a następnie chętnie prezentowali wypracowane rezultaty przed innymi grupami. Ów projekt niewątpliwie zwiększył w uczniach poczucie własnej wartości i pewności siebie. Uczestnicy wymiany mieli też okazję poznać kulturę i zwyczaje panujące w innych krajach podczas wieczornych prezentacji. Zwieńczeniem projektu była ceremonia wręczenia certyfikatów Youthpass, czyli dyplomów świadczących o ukończeniu warsztatów prowadzonych metodami edukacji pozaformalnej. Trzeba przyznać, że uczniowie niechętnie wracali do kraju i już nie mogą doczekać się kolejnych edycji wymiany młodzieży!