Europejski projekt Erasmus+ pod tytułem „Historie zza Żelaznej Kurtyny” dobiegł końca. Uczniowie II LO w Krasnymstawie dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem HEureka Generator wzięli udział w dziesięciodniowej wymianie młodzieży w czeskim Adamowie k/Brna wraz z rówieśnikami z Czech, Słowacji, Turcji, Węgier, Rumunii oraz Litwy.
09

Uczestnicy projektu krok po kroku, zaczynając od budowania ducha zespołu i dzielenia się zdobytymi informacjami, poprzez debatę i kończąc na warsztatach dziennikarskich zmierzali do celu, którym było przeprowadzenie nierzadko wzruszających wywiadów z ofiarami komunistycznego reżimu w Czechach. Na podstawie tychże rozmów powstała książka, która była owocem wytężonej, ale zarazem dającej mnóstwo satysfakcji pracy.
Najciekawsze było prezentowanie wywiadów przeprowadzonych wcześniej z naszymi bliskimi w Polsce” –  mówi uczestniczka projektu Ilona Kalamon. „To fascynujące, że pomimo tylu różnic takich jak np. narodowość czy kultura, doświadczenia związane z komunizmem były podobne”.
Europejska wymiana młodzieży to nie tylko praca związana z głównym celem projektu, ale przede wszystkim możliwość poznania kultur i zwyczajów uczestników z innych krajów. „Udział w warsztatach interkulturalnych z czystym sumieniem mogę polecić każdemu” – mówi Paweł Piątkowski. „Znacznie różni się czytanie o odmiennych kulturach od osobistej wymiany doświadczeń z rówieśnikami z zagranicy”. „Poznawanie nowych ludzi zawsze rozwija, daje nowe możliwości, perspektywy, ale również piękne wspomnienia i przyjaźnie” – dodaje kolejna uczestniczka wymiany Wiktoria Jankowska.
„Przyszłość naszego regionu jest w rękach ludzi młodych” – powiedział koordynator projektów unijnych w II LO pan Leszek Kluch. „Dajemy im szansę poszerzenia horyzontów z nadzieją, że w przyszłości właśnie oni przyczynią się do rozwoju naszej małej ojczyzny”.