Nawiązane kontakty z organizacjami pozarządowymi z takich krajów jak Czechy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Węgry, Chorwacja, Cypr, Grecja, Litwa, Estonia oraz Łotwa podczas seminarium kontaktowego „I will Find YOU” zorganizowanego w Motyczu Leśnym k/Lublina przez lubelską fundację Happy Childhood Foundation oraz stowarzyszenie  HEureka Generator już przyniosły realne efekty. Jeszcze w tym roku uczniowie z Norwida wezmą udział w międzynarodowej wymianie młodzieżowej w ramach europejskiego programu Erasmus+.

25 listopada grupa uczniów z II LO wyjeżdża na jedenastodniowy projekt unijny „Historie zza Żelaznej Kurtyny” do Brna w Republice Czeskiej, w którym wraz z rówieśnikami ze Słowacji, Czech, Łotwy, Turcji, Węgier i Rumunii będą pracowali nad opracowaniem publikacji na podstawie wywiadów, które przeprowadzą z ofiarami reżimu komunistycznego.
1 grudnia kolejna grupa uczniów z „Norwida” udaje się do Trok na Litwie, gdzie razem z młodzieżą z Litwy, Chorwacji, Łotwy, Bułgarii i Włoch będą uczestniczyć w kolejnym, tym razem dziesięciodniowym unijnym projekcie „My, Przedsiębiorcy” podczas którego poznają tajniki zakładania własnych  firm.
Kolejne międzynarodowe warsztaty historyczne rozpoczną się 31 stycznia 2018 r. w Polsce w Motyczu Leśnym.
„Otworzyliśmy drzwi do Europy dla naszych uczniów” – powiedział koordynator projektów unijnych w II LO pan Leszek Kluch: „Jestem przekonany, że wpłynie to pozytywnie i motywująco na młodych ludzi i przyniesie korzystne efekty nie tylko dla nich samych, ale także dla naszego regionu.”
Międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach projektów Erasmus+ to nie tylko umożliwienie uczniom wyjazdu za granicę, ale przede wszystkim szansa na poznanie innych kultur, nawiązanie przyjaźni oraz poprawienie umiejętności w zakresie języka angielskiego.