W miesiącu sierpniu, w dniach 14 - 23, będziemy mieli ogromną przyjemność gościć uczestników dwóch projektów międzynarodowych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ i Europe for Citizens. Grupy projektowe będą się składać z młodzieży szkolnej i wolontariuszy z Francji, Rumunii, Portugalii i Polski. Polska będzie reprezentowana przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie, tegorocznych maturzystów i absolwentów oraz nauczycieli.

Projekt w ramach Erasmus+, zatytułowany: „L’esprit en valeurs” (Duch wartości) skupi się na zagadnieniach związanych z demokracją, wolnością, równością i prawami człowieka, zaś projekt w ramach programu Europa dla Obywateli, noszący tytuł: „La Transmission” (Przekaz) obejmie zagadnienia dotyczące podstawowych wartości, Fake news i różnych form dezinformacji.
Udział w projektach pozwoli naszej młodzieży i pozostałym uczestnikom, doskonalić i rozwijać kompetencje językowe. W komunikacji z innymi uczestnikami będziemy posługiwać się wszystkimi językami, jakie tylko znamy: polskim, francuskim, angielskim, rumuńskim. Nieznajomość języka angielskiego czy francuskiego nikogo nie wykluczy z uczestnictwa w projektach, bo jesteśmy bardzo tolerancyjni i wyrozumiali dla innych.
Oprócz codziennych warsztatów i zajęć, młodzież będzie miała okazję wzięcia udziału w spotkaniu z przedstawicielem Punktu Informacyjnego Erasmus+ działającego przy Zamojskim Towarzystwie Oświatowym, z dziennikarzami prasy lokalnej i radia oraz w konferencji - debacie z udziałem przedstawicieli władz naszego miasta, z radnymi, posłami i europosłami oraz dyrekcją II Liceum Ogólnokształcącego.
Ciekawym punktem w programie projektu będzie także wieczorek międzykulturowy, który pozwoli lepiej zrozumieć bogactwo różnorodności kulturowej Unii Europejskiej, na który serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.
Wszystkie szczegółowe informacje będą podawane w terminie późniejszym na stronie II Liceum Ogólnokształcącego oraz na profilu Stowarzyszenia „EUROPA i MY” na Facebook’u.
Mam ogromną nadzieję, że sytuacja pandemiczna się poprawi i umożliwi nam zorganizowanie tego pięknego wydarzenia.
Opracowała: Beata Skrzypa