Niemało wysiłku kosztowało przygotowanie wniosku o dofinansowanie szkolenia nauczycieli w ramach europejskiego programu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnejfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wysiłek jednak opłacił się i 1 października 2020 rozpoczynamy osiemnastomiesięczny projekt „Szkoła Europejska”, którego głównym elementem będzie dwutygodniowy wyjazd nauczycieli naszej szkoły na szkolenia językowe i metodyczne do Hiszpanii oraz na Maltę.


„To jest szansa, której nie możemy zmarnować.” – powiedział Leszek Kluch, koordynator i inicjator projektu. „Szansa nie tylko na rozwój zawodowy nauczycieli, ale przede wszystkim na nawiązanie kontaktów ze szkołami z innych państw Unii Europejskiej, które mogą i powinny skutkować współpracą taką, jak wymiana doświadczeń lub wymiana młodzieży.”
Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli tak, aby mogli nauczać przedmiotów z elementami języka angielskiego, wdrożenie dobrych praktyk stosowanych w innych krajach, jak również kształtowanie wśród nauczycieli i uczniów kreatywności i tolerancji. Tego typu działania z pewnością uatrakcyjnią ofertę edukacyjną i w znacznym stopniu przyczynią się do podniesienia poziomu i jakości pracy szkoły.